Вівторок
20.11.2018
19:00
Форма входу
Категорії розділу
Мої файли [0]
Презентації [3]
Результати навчально-виховної роботи
Виховні заходи [6]
Календарні плани [15]
Тематично-календарне планування навчального матеріалу у 1-4 класах
ДОКУМЕНТАЦІЯ [9]
Нормативно-правові документи, які використовуються вчителем під час роботи
Конспекти уроків [0]
Дидактичні матеріали [7]
Карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
Наочність [0]
Контрольні та самостійні роботи [0]
Все для батьків [3]
Батьківський комітет, побажання, пропозиці.
Батьківські збори [0]
Тематика та матеріали для проведення батьківських зборів
Майбутній першокласник [2]
Пам'ятки, поради для батьків майбутніх першокласників та для всіх, хто цікавиться питаннями навчання та виховання дітей шестирічного віку
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Cайт вчителя початкових класів Ковалюк-Цецури О. О.
Головна » Файли » ДОКУМЕНТАЦІЯ

Класні журнали 1-4 класів
[ Викачати з сервера (75.6 Kb) · Викачати видалено (-) ] 08.03.2015, 20:10

Для повного перегляду - скачайте, будь ласка, файл-архів.

                                                                                                                                                                                                 Проект

Методичні рекомендації

щодо ведення класного журналу в 1-4 класах

                           загальноосвітніх навчальних закладів

 

І. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1.1. Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається запис тем уроків (інших організаційних форм – екскурсій, проектів тощо) і частково домашнього завдання (назва тексту тощо) на правій сторінці класного журналу мовою навчального предмета (національних меншин/спільнот) та іноземною мовою.

1.2. Записи на всіх сторінках журналу (у тому числі тих, що заповнюють вчителі, які викладають окремі предмети) до кінця навчального року ведуться пастою (чорнилом) одного  кольору.

1.3. Усі записи ведуться чітко і розбірливо. Помилковий запис акуратно закреслюється (однією прямою лінією, якщо це слово, і похилою з правого верхнього кута до нижнього лівого у клітинці з балами) і поряд (у цій же клітинці або рядку) пишеться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу і внизу сторінки скріплюється відповідною печаткою. Виправлення з використанням маркера і ластика не допускаються.

1.4. Класний керівник робить усі необхідні на початок навчального року записи в журналі до дати, визначеної керівником загальноосвітнього навчального закладу.

1.5. Класні журнали паралельних класів позначаються арабськими цифрами та прописними літерами українського алфавіту без використання лапок. Букви можна обирати не обов’язково за алфавітом. Наприклад, 1-А, 1-Б або 1-М (музичний) тощо.

1.6. На третій сторінці журналу записують перелік навчальних предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу (розділ 3.1). Назви освітніх галузей не зазначаються.

1.7. Якщо для вивчення певних предметів клас ділиться на групи, то для кожної з них у журналі відводять окремі сторінки і у дужках записують номер групи (І група; ІІ група).

1.8. Облік годин на вивчення предметів інваріантної складової проводять на окремих сторінках класного журналу, відведених для цього предмета.

У разі, коли загальна кількість годин з предмета складається з годин інваріантної та варіативної  складових, усі записи в журналі ведуться на сторінках відповідного предмета.

Облік вивчення предметів варіативної складової (курсів за вибором) здійснюють на окремих сторінках класного журналу. У таких випадках після запису назви предмета в дужках зазначається: варіативна складова.

Облік годин індивідуальних та групових занять проводять на окремих сторінках журналу, на яких записують прізвища й імена всіх учнів класу, присутність їх на занятті позначається знаком +. Назва предмета, з якого було проведено заняття, вказується у графі «Завдання додому».

1.9. Особливості ведення класного журналу щодо організації індивідуального або групового навчання полягають у тому, що на кожний предмет відводяться окремі сторінки класного журналу на одного або групу учнів одного класу. На правій сторінці класного журналу, окрім фіксації виконання навчальних програм відповідно до календарного планування, записується тривалість заняття (наприклад, 20 хв.), на лівій – під прізвищем учня (списком прізвищ школярів) робиться запис: Індивідуальне навчання. Наказ від ___, №___ або Групове навчання Наказ від ___, №___. (Орієнтовні розрахунки кількості й тривалості занять  залежно від кількості учнів кожного класу і зразок запису на лівій сторінці подано в розділі 3.4).

1.10. У розділі журналу «Облік проведення навчальних екскурсій» вчителем записується дата, зміст і кількість годин проведення навчальних екскурсій, що не передбачені навчальними програмами з певних предметів і проводяться наприкінці навчального року або упродовж навчального року.

Навчальні екскурсії з окремих предметів, передбачені календарно-тематичним планом, записуються на сторінках журналу, відведених для відповідного предмету.

1.11. Облік виховних заходів у класному журналі не ведеться.

1.12. Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням окремих сторінок для кожної групи  при вивченні окремих предметів (якщо клас поділяється на групи) здійснює класний керівник, погоджуючи такий розподіл із заступником директора з навчально-виховної роботи (зразок розподілу подано в розділі 3.2.).

1.13. Графи розділу «Загальні відомості про учнів» заповнює класний керівник, який вносить до цього розділу відповідні записи у зв'язку з прибуттям або вибуттям учнів.

Зміни в обліковому складі учнів у журналі фіксуються після відповідного наказу по навчальному закладі із записом «Вибув (-ла) (куди?), наказ від _______№___».

Учні, які прибули упродовж навчального року, записуються наприкінці списку з позначкою «Прибув (-ла) з «__»______, наказ від _______№__».

1.14. Перший запис у зведеній таблиці руху учнів робиться на початку вересня (орієнтовно на 5 вересня) у графі «На початок семестру (року)». Наступний запис про кількість учнів, які прибули або вибули,  та про кількість учнів станом на перший день ІІ семестру робиться у перший день навчання            (у графах «Прибув (-ла)», «Вибув (-ла)», «На кінець І семестру» і «На початок ІІ семестру»). Останній запис робиться в останній день навчального року.  

1.15. У розділі «Облік навчальних досягнень учнів» класний керівник записує прізвища та ім’я учнів в алфавітному порядку, назви навчальних предметів; прізвища, ім’я та по батькові вчителів, які їх викладають, і систематично протягом року вносить до цього розділу відповідні записи, у разі прибуття або вибуття учнів, звільнення та прийому на роботу вчителів.

1.16. Прізвища та ім’я учнів записуються на сторінках відповідного розділу журналу в алфавітному порядку без скорочень. За умови збігу прізвища та імені додається запис по батькові. Прізвище та ім’я учнів, які навчаються за індивідуальною програмою (крім школярів, для яких індивідуальне навчання організовано з причини кількості учнів менше 5-ти осіб), записується  в класному журналі відповідно до наказу по навчальному закладу (на сторінках усіх розділів журналу).

Прізвище та ім’я учнів, які прибувають у клас посеред навчального року, записується наприкінці списку. Така їх позиція у списку залишається до завершення ведення сторінки. На наступних сторінках прізвища записуються в  алфавітному порядку.

Якщо учні вибувають з класу протягом навчального року, то навпроти їхніх прізвищ на сторінках з усіх предметів  робиться запис: вибув (-ла) Наказ від ___ №__. На наступних сторінках журналу прізвище цього учня (учениці) не записується.

1.17. У розділі «Облік відвідування (пропуск занять)» класний керівник щодня відмічає кількість уроків (годин), пропущених кожним учнем (ученицею).  Запис робиться у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (хв – через хворобу, пп –  поважні причини, бп – без поважних причин), а знаменник – кількість пропущених уроків (годин) (хв/5, пп/4, бп/5).

Наприкінці кожного семестру та навчального року обчислюється і записується загальна кількість пропущених кожним учнем (ученицею) уроків (годин) – усього, через хворобу, через поважні  і без поважних причин.

Відсутність учнів, які навчаються за індивідуальним планом, протягом усього навчального року або на певний період (до прикладу, на час лікування) у класному журналі не фіксується. На кожній сторінці з усіх навчальних предметів  навпроти прізвища такого учня (учениці) запис робиться один раз: Інд. навчання. Наказ від___ №___. При цьому запис не має виходити за межі клітинок з датами, що відповідають терміну індивідуального навчання. Облік виконання програм індивідуального навчання для цих учнів ведеться в окремому журналі.

Якщо учень (учениця) певний час перебував (-ла) в санаторії, то навпроти його (її) прізвища на цей період зазначається: Санаторій. Наказ від ___№___. При цьому запис не має виходити за межі клітинок з датами, що відповідають цьому терміну індивідуального навчання.

1.18. На лівій сторінці розгорнутого журналу в розділі «Облік навчальних досягнень учнів» вчитель веде щоденний облік навчальних досягнень (з предметів, з яких оцінювання здійснюється в балах) та відвідування учнями занять з навчального предмета, який він викладає. Відсутність учня (учениці) на уроці зазначається в журналі під відповідною датою буквою н.

У графі «Місяць і число» в день проведення уроку (екскурсії, передбаченої календарно-тематичним плануванням з певного предмета, контрольної роботи, практикуму, досліду тощо) проставляється дата проведення. Дата записується дробом, чисельник якого є числом, а знаменник – порядковим номером місяця в році. Наприклад, 04/09. Заздалегідь дати не записуються.

1.19. На правій сторінці розгорнутого журналу в графі «Зміст уроку» в день проведення уроку (екскурсії, контрольної, практичної роботи, роботи над помилками тощо) відповідно до календарного планування записується дата проведення і тема. Наперед дати не записуються.

Після написання контрольних робіт доцільно передбачити в журналі місце для одного уроку з проведення аналізу результатів контрольних робіт, повторення, узагальнення з теми тощо, що зазначається в журналі: робота над помилками, узагальнення (повторення) з теми тощо.

У разі проведення бінарних уроків дата і тема кожного з них записується окремо.

У разі проведення інтегрованих уроків дата і тема кожного з них записується на сторінці з одного предмета за вибором учителя.

Якщо заняття проводиться не в формі уроку, то у класному журналі доцільно вказувати обрану організаційну форму (до прикладу, Екскурсія до бібліотеки; Проект «Зростаємо разом з книгою», Практична робота «Висаджування квітів» тощо).

1.20. У графі «Завдання додому» стисло записується зміст (сторінки підручника, номери задач тощо) і спосіб його виконання (вивчити напам'ять, повторити, розв’язати тощо). Наприклад: с. 10-12 – прочитати і переказати оповідання; с. 27-29 – вивчити вірш напам'ять, дібрати два прислів'я; с. 57, №117, с. 55 –  повторити правило, с. 29, №34; виконати на вибір: І – №124 різними способами, ІІ – №125 тощо.

Запис у відповідній графі може не робитися у випадках, коли домашнє завдання не задається (зокрема, у 1 класах з усіх предметів навчального плану; у 2-4 класах на вихідні (з п’ятниці на понеділок), святкові та канікулярні дні, з таких предметів інваріантної складової навчального плану: інформатика, основи здоров’я, фізична культура, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, мистецтво і всіх предметів варіативної складової, якщо вчитель вважає їх недоцільними).

1.21. У випадку відсутності вчителя, педагогічний працівник, який його заміняє, робить запис дат проведення уроків, тем і домашнього завдання. У графі «Завдання додому» після запису домашнього завдання записує «Заміна», своє прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

1.22. У розділі «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у класному журналі для 2-3 класів заповнюються рядки: «Бали за І та ІІ семестри», «Річні», у 4 класі – 4 рядки: «Бали за І, ІІ семестри», «Державна підсумкова атестація», «Річні».

Запис про рішення педагогічної ради робиться за такою формою:

Переведено до _______ класу (протокол від ________№__);

Переведено до _______ класу, нагороджено Похвальним листом (протокол від ________№__);

Переведено до іншої школи (класу) – вказати назву загальноосвітнього навчального закладу (протокол від ________№__);

Направлено на довготривале лікування (протокол від ________№__);

Перебував (перебувала) на лікуванні в санаторії чи в санаторній школі (наказ по школі від _________№__);

Дано завдання на літо з ________за індивідуальною програмою (протокол від ________№__). У цьому випадку до 5 вересня включно робиться повторний запис про рішення педагогічної ради;

Переведено на індивідуальну форму навчання (навчається за індивідуальною формою) тощо (протокол від ________№__).

1.23. У розділі «Загальні відомості про учнів»        номер особової справи записується через дріб, де чисельник – перша велика літера, а знаменник – порядковий номер запису прізвища учня (учениці) в алфавітній книзі.

Прізвище, ім’я та по батькові учня, батьків чи їх законних представників записується у відповідних колонках повністю без скорочень.

Не здійснюється запис про батьків у таких випадках:

при позбавленні одного з них батьківських прав;

якщо один із батьків помер;

якщо  один з батьків має статус одинокої матері чи одинокого батька (за згодою);

якщо один з батьків не бере участі в житті дитини, але, разом з тим,  не позбавлений батьківських прав (за згодою).

Записуються контактні номери телефонів батьків.

Дані про місце роботи, посаду та трудову діяльність батьків не записуються.

Домашня адреса записується за фактичним місцем проживання дитини.

Дата народження зазначається так: число (цифрами), місяць (словом), рік народження (цифрами).

1.24. Контроль за дотримання вимог до ведення класного журналу щоквартально здійснює директор загальноосвітнього навчального закладу та його заступник з навчально-виховної роботи.

Перевіряти ведення класного журналу також може особа, котра має право інспектувати заклад.

Якщо до ведення журналу немає зауважень, то особа, яка перевіряє, робить відмітку: Журнал перевірено; записує дату, прізвище та ініціали і ставить свій підпис.

Якщо до ведення класного журналу є зауваження, то особа, яка перевіряє, у розділі «Зауваження до ведення журналу» стисло фіксує зауваження та пропозиції щодо поліпшення ведення записів учителем.

У графі «Відмітки про виконання» особа, якій зроблено зауваження, протягом трьох днів робить помітку: Виконано (або Взято до уваги), записує дату, прізвище та ініціали і ставить свій підпис. 

Категорія: ДОКУМЕНТАЦІЯ | Додав: Гречанка | Теги: класного, рекомендації, закладів, 1-4 класах, проект, ведення, навчальних, журналу, загальноосвітніх, Методичні
Переглядів: 769 | Завантажень: 158 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
avatar